Общи условия

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Описаните по-долу правила и условия, (наричани за краткост „Общи/-те условия“), уреждат използването на този уебсайт, като регламентират отношенията, възникващи между доставчика  „Ръкоделница 35“ ЕООД и лицата, ползващи онлайн магазина, достъпен на уебсайт: www.taralejkovci.com, (наричан по-нататък „Сайтът“ или „Уебсайт“) за покупко-продажба на стоки.

Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уебсайт!

Във връзка с горното, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате уебсайта или да заявите и извършите покупка на стока от онлайн магазина.

Общите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни – ето защо преди всяка покупка прочитайте внимателно актуалната им редакция.

1.1. Доставчик

Ръкоделница 35 ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207625106 и със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хемус“ № 24А, наричано по-нататък „Ръкоделница 35“ , „Доставчика“ и/или „Дружеството“.

1.2. Потребител

Всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, с постоянен адрес в Република България, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва уебсайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“ „Клиент“ и/или „Вие“ и което физическо лице, като страна по договора за продажба от разстояние, действа извън рамките на своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия.

С регистрирането си в уебсайта Потребителят декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки за покупка на стоки от онлайн магазина.

1.3. Надзорни органи

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46 / факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg  /    Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, ул.“ Врабча” № 1, ет. 3, 4 и 5

тел.: 02 / 933 05 65 / факс: 02 / 988 42 18  гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

II. Уебсайт. Съдържание и услуги предлагани през Уебсайта

Уебсайтът www.taralejkovci.com се състои от информационен портал и онлайн магазин, чрез който „Ръкоделница 35“ предлага и продава продукти. Съдържанието на Уебсайта цели да осигури информация за Продуктите и начинът им на използване. Съдържанието на Уебсайта е само от информационен характер и не представлява препоръка за продукт, както и не цели да насърчи закупуването на продукт.

За да получи достъп и да навигира (вкл. пазаруване като гост) през Уебсайта, потребителят не е необходимо да регистрира потребителски профил – такъв ще Ви бъде необходим, ако искате да напишете отзив за продуктите в уебсайта или не желаете да пазарувате от онлайн магазина като гост.

III. Регистрация

За създаването на Потребителски профил, Потребителят следва да:

– попълни валиден имейл адрес в полето за регистрация;

– потвърди, че се е запознал с Политиката за поверителност на Ръкоделница 35.

При регистрация Потребителят ще получи потвърждение за успешната регистрация, както и потребителското си име и автоматично генерирана парола, с които трябва да активира профила си.

След като активира профила си, Потребителят може да го допълни като посочи имена, адрес за доставка и телефонен номер за контакт, като при желание от негова страна може да промени паролата си за достъп.

Когато в процеса на регистрация на Потребителски профил, Потребителят избере бутона „Регистрация“, той изрично прави електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

IV. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Сайтът www.taralejkovci.com използва файлове с данни тип „бисквитки“. За повече информация какви бисквитки използваме, може да се запознаете с нашата политика за бисквитките ТУК.

Ръкоделница 35 е администратор на лични данни. За повече информация, относно нашата Политика за защита на лични данни, моля проверете ТУК.

V. АВТОРСКИ ПРАВА

Посоченото в настоящия уебсайт и електронен магазин съдържание е обект на авторски права. В случай на нарушение, съгласно Закона за авторското право и сродните му права, нарушителят следва да понесе предвидената в закона отговорност.

ИМЕ НА ФИРМА си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и електронни препратки (линкове), от която и да е част от този уебсайт, при спазване на действащото в Република България законодателство.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Във връзка с ползването на уебсайта и електронния магазин, Потребителят следва да има предвид, че:

Дружеството не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Потребителят няма достъп до Уебсайта по всяко време.

В случай на установено нарушение от страна на Потребител, Ръкоделница 35 си запазва правото да прекрати достъпът му до уебсайта, без от това прекратяване да възникват каквито и да било задължения за дружеството.

Дружеството не носи отговорност и не дава гаранции за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпвани чрез електронни препратки (линкове), публикувани на Сайта. Всички електронни препратки (линкове) на този уебсайт са предоставени единствено с цел удобство на Потребителя Ръкоделница 35 не рекламира, нито препоръчва, нито одобрява съдържанието на други сайтове.

Дружеството не носи отговорност в случай, че при използване на уебсайта или материали от него, за потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя.

Дружеството не носи отговорност за неточно изпълнение на сключен договор за покупка на стока от онлайн магазина в случай, че Потребителят е предоставил неверни или непълни данни.

Дружеството не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката на поръчана от Потребителя стока в случай, че същата е платена с банкова карта и издателят на съответната банкова карта откаже да одобри плащането, заявено чрез картата.

Дружеството не носи отговорност за различия между посочените на Уебсайта цени на стоките в електронния магазин и цените, обявени в други електронни магазини или търговски обекти за продажби на същите стоки. В тези случаи се прилагат цените, обявени в онлайн магазина на този Уебсайт.

Дружеството не носи отговорност за разлика в цвета на изображенията на продуктите, възникваща от контраста и настройките на монитора на Потребителя.

VII.ПОКУПКА НА СТОКА

За да направи покупка от електронния магазин, Потребителят трябва да влезе в профила си или да регистрира такъв. В случай че не желае да регистрира потребителски профил може да пазарува като „гост“. Можете да направите поръчка по всяка време.

За да направи валидна поръчка Потребителят следва да:

– избере продукт, който да постави в количката за пазаруване;

– попълни данни за доставка, данни за фактуриране и актуален телефонен номер. В случай, че пазарувате като регистриран потребител, полетата ще бъдат автоматично попълнени;

– да избере начина на доставка и плащане.

Заявката се счита за подадена след маркиране на отметките: „Съгласен/а съм с Общите условия“ и „Запознат съм с Политиката за поверителност“ и натискане на бутона „Поръчване”. Завършването на поръчката чрез натискането на бутона „Поръчка“ има действието на електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

След получаване на заявката Ръкоделница 35 изпраща уведомителен имейл до Потребителя, че поръчката му е приета.

Потвърждението на конкретната поръчка от страна на Ръкоделница 35 е условието, при наличието на което договорът за покупка на стока от електронния магазин се счита за сключен. Изпращането на потвърждение на конкретната поръчка обвързва ИМЕ НА ФИРМА и Потребителя с условията на договора, описани в настоящите Общи условия, както и със съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

VIII. ЦЕНА

Крайната цена, която потребителят дължи се сформира от цената на продуктите с ДДС, плюс цената за доставка на продуктите (ако такава се дължи съгласно Общите условия за онлайн покупка).

 IX.НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Плащането се извършва по два начина:

– С наложен платеж на мястото при доставка на артикулите.

– С кредитна или дебитна карта при поръчка на артикулите.

Когато попълва заявката за поръчка на Продукт, Потребителят следва да избере и укаже по кой от двата начина ще извърши плащането.

При плащане на поръчката чрез наложен платеж, Потребителят заплаща обявената стойност на наложения платеж, включваща цената на закупения Продукт и цената на доставката (ако такава се дължи съгласно Общите условия за онлайн покупка) на куриера в момента на доставката, като плащането се извършва в брой, в български лева.

Куриерът ще предостави на Потребителя фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на закупения Продукт и цената за доставка (ако такава се дължи). Потребителят следва да предаде на куриера цялата дължима сума и плащането следва да се  отбележи в документа, удостоверяващ предаването на Продукта, като този документ служи и за разписка за извършеното плащане.

За да извършите плащане чрез използването на банкова платежна карта (кредитна или дебитна), трябва да са налице следните условия:

а) банковата платежна карта следва да е от някой от следните видове: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, Diners Club, Bcard, Borica,

б) банковата платежна карта следва да поддържа възможност за извършване на транзакции чрез картата в интернет.

При плащане от страна на Потребителя чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна) се отваря платежна страница на Борика-Банксервиз, който е картов процесор на банката, обслужваща Доставчика по отношение на интернет търговията. За да завършите плащането, следва да проследите стъпките, посочени в платежната страница.

При успешна транзакция, на екрана ще се визуализира съобщение за успешно плащане и Потребителят ще получи имейл с потвърждение на поръчката. При неуспешна транзакция, на екрана ще се отвори интернет-страница за грешка, която уведомява Потребителя за неосъществяването на транзакцията. В случай на неуспешна транзакция Потребителят има възможност да инициира ново плащане чрез картата, като повтори необходимите стъпки.

Със завършване на поръчката Потребителят потвърждава, че е оправомощен ползвател на кредитната/дебитната карта, която се използва – т.е., че е легитимният картодържател съгласно сключен договор с банката-издател или че е изрично упълномощен от легитимния картодържател да използва картата. Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на съответната карта. При отказ от издателя да одобри инициираното към Доставчика плащане на цената на поръчания Продукт, последното не е извършено и Доставчикът не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката на поръчаната стока.

Транзакционната валута при плащане с платежна карта е български лева (лв).

При плащане с банкова карта могат да бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната обслужваща банка/финансова институция. Тези такси са за сметка на Потребителя.

Доставчикът не носи отговорност за проблеми, възникнали в процеса на плащане с кредитна/дебитна карта. Тази отговорност се носи от обслужващата ни банка (УниКредит Булбанк) и/или нейният картов процесор (Борика-Банксервиз).

Доставчикът може да не потвърди/ да отхвърли поръчка или да отмени онлайн покупката, ако бъде установено или са налице съмнения за проблем във връзка с данните на картата. В тази връзка Потребителят носи пълна и изключителна отговорност за въвеждането на правилни и пълни данни за своята карта в системата за разплащания.

Дружеството не събира, не съхранява и не обработва картови данни и други данни за плащането, предоставени от Потребителя и няма достъп до тях. Картови данни и други данни за плащането се събират, съхраняват и обработват единствено от обслужващата ни банка (УниКредит Булбанк) и нейният картов процесор (Борика-Банксервиз) за целите на успешно приключване на плащането, неговата максимална сигурност и опазване на предоставените от Потребителя данни, като отговорността за това е изцяло тяхна.

X. ДОСТАВКА

Доставката на стоките се извършва чрез куриер – „Спиди“ АД, с електронен адрес: http://www.speedy.bg.  Дружеството си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира Потребителите предварително, стига това да не рефлектира на посочените тук срокове, цени, способи и други условия на доставка.

Доставят се единствено стоки съгласно поръчки, заявени от потребителя и потвърдени от доставчика. Поръчаните стоки се доставят в оригиналната им опаковка. Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

Цената за доставка е 5.99 лв.

Срокът на доставка е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от деня на потвърждаването на съответната поръчка от страна на Доставчика. В този срок поръчката се обработва, поръчаната стока се предава на куриер и се доставя до Потребителя.

Поръчки, направени до 12 ч., се обработват в същия работен ден. Поръчки, направени след 12 ч., се обработват на следващия работен ден.

Възможно е удължаване на горепосочения срок за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на Доставчика (например бездействие/забавяне от страна на куриера с оглед графика му на посещение за конкретното населено място, непредвидими климатични условия, стачки и др.)..

Доставката на стоката се извършва в цялата страна (територията на Република България), на адреса, посочен от Потребителя. Цената за доставка (ако такава се дължи съгласно Общите условия за онлайн покупка), както и нужното време за доставка от страна на спедитора зависят от крайното място за доставка на поръчката.

Посочени неверен или грешен адрес, и/или телефон за контакт при подаване на поръчката, могат да доведат до невъзможност за връчване на пратката. Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на поръчката в следствие на подадената от Потребителя невярна информация.

В случай че връчването на поръчаната стока е невъзможно се прилагат посочените от куриера на www.speedy.bg условия.

XI. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посоченото от него трето лице (получател на стоката), различно от куриера, приеме стоката.

XII.ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ. ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ.

По отношение на всеки Потребител е налице законова гаранция за съответствие на стоката с индивидуалните изисквания за съответствие с договора за продажба (онлайн покупка), на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, доколкото са приложими. Законовата гаранция се предоставя за срок от две години. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на продукта или замяната му с нов, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за привеждане в съответствие би довел до непропорционално големи разходи за Доставчика в сравнение с другия. Освен това, в предвидените в закона случаи потребителят може да има и правото да получи пропорционално намаляване на цената или да развали договора.

Потребителят има право да предяви рекламация на Продукта съгласно законовата гаранция за потребителска стока, независимо от това дали за  Продукта е предоставена и търговска гаранция. Потребителят може да предяви рекламация по законовата гаранция като следва да позвъни на следния телефонен номер за контакт: 089 935 5944.

Търговската гаранция е невалидна в следните случаи:

  • При опит за ремонт от неупълномощени за целта техници. Упълномощените сервизни центрове са посочени в гаранционната карта, която придружава стоката;
  • При повреди, следствие на природни бедствия, токови удари и нестандартни захранващи напрежения, а също така и повреди, причинени от механични увреждания по корпусите на уредите или на отделни техни възли;
  • На гаранция не подлежат консумативите на уредите (всички отделящи се от основния корпус части) всички стъклени, гумени и други бързо износващи се възли;
  • При повреди, дължащи се на замърсяване от прах, варовик, мазнини, използване на некачествени консумативи и други;
  • При използване на уреда не по предназначение. Предлаганите в онлайн-магазина уреди са предназначени за домашна употреба . Гаранцията няма да бъде призната при използване с комерсиална цел или друга цел извън домакинството.
  • При неправилно попълнена или подправена гаранционна карта – гаранционната карта е уникален документ, от който не се издава дубликат.

Гаранционната карта, в която се съдържа подробно описание на изброените тук условия по търговската гаранция е неразделна част от документацията, придружаваща стоката.

XIII. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Потребителят може да откаже поръчката си преди да бъде подготвена за доставка, чрез изпращане на електронно съобщение info@taralejkovci.com .

За поръчки, направени преди 12:00ч, могат да бъдат отказани до 15:30ч. в същия ден. За поръчки, направени след 12:00ч., могат да бъдат отказани до 10:00ч. на следващия ден.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от договора и да върне получената стока в срок до 14 дни, считано от деня на получаването й.

Правото на отказ може да бъде упражнено чрез едностранно недвусмислено писмено волеизявление или чрез представения по-долу образец на Приложение № 6 към Закона за защита на потребителите.

Документът следва да бъде надлежно попълнен, подписан от страна на потребителя (в случай, че документът ще се изпраща на хартиен носител на адреса на Име на Фирма, посочен по-долу) и сведен до нашето знание посредством изпращане на документа на следният имейл адрес: info@taralejkovci.com или на адрес гр. София, п.к.1839, ул. Челопешко шосе № 24, получател: „Име На Фирма“ ЕООД.

В уведомлението за отказ от договора трябва да посочите: номер и дата на поръчката, датата на която е получена стоката, куриерската фирма, чрез която е получена стоката, описание на стоката, чието връщане се иска като се посочат нейният модел и сериен номер, цената на стоката, която е платена, Вашето име, адрес за кореспонденция, телефонен номер и имейл адрес за връзка.

Стоките, предмет на договора за онлайн покупка от които се отказвате, трябва да ни бъдат върнати обратно, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от договора, като го изпратите по пощата/ куриер на адрес: “гр. София, п.к. 1839, ул.  Челопешко шосе № 24, получател: „Ръкоделница 35“ ЕООД, телефон за контакт: +359 2 40 24 500

По свое желание Вие можете да изпратите стоката едновременно с изпращането на изявлението си за отказ от договора за онлайн поръчка (тоест в 14-дневния срок от датата, на която сте получили стоката от куриера).

Продуктът трябва да бъде върнат:

1) в оригиналната му опаковка, в нейната цялост,  без следи от механични и други увреждания по опаковката като намачкване, надраскване и други;

2) в добър търговски вид и без следи от употреба, различна от пускането на уреда, механични и други увреждания или изменения по стоката, като замърсяване, надраскване, счупване и други подобни;

3) в пълна окомплектовка, така както стоката е била закупена (в това число всички части, аксесоари, резервни части и принадлежности, в случай че стоката представлява комплект от няколко отделни продукта);

4) с придружаващата стоката документация (в това число гаранционна карта, инструкции за употреба и други документи, ако има такива);

5) заедно с доказателство за плащането на цената (касов бон или друг документ, удостоверяващ заплащането на цената).

При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

В случай, че се откажете от поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас във връзка със закупената на стока, със същото платежно средство, което сте използвали за заплащане на стойността й, освен ако изрично не се съгласите за друг начин, без неоправдано забавяне и във всички случаи, но не по-късно от 14 дни считано от датата на получаването на уведомлението за отказ.

Можем да отложим възстановяването на сумите, единствено и само докато не получим стоките или докато потребителят не представи надлежно доказателство, че стоките са били изпратени обратно до нас, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. Вие трябва да поемете преките транспортни разходи по връщане на стоките до следния наш адрес: гр. София, ул.  Хемус № 24А.

В случаите на отказ от онлайн покупка Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на Продуктите вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

В случай че поръчката се отнася за няколко стоки и само някои от тях са върнати, или само някои отговарят на условията за връщане,  Доставчикът възстановява само цената на върнатите и отговарящите на условията за връщане стоки.

Доставчикът не носи отговорност за забавяне при получаването на върнатите суми от Клиента, ако последният е предоставил невярна банкова информация или поради други причини извън контрола на Доставчика.

Образец на Приложение № 6 към ЗЗП:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК

XIV. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

ИМЕ НА ФИРМА си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време без предварително известие до Потребителите. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на уебсайта и имат действие занапред, като не засягат потвърдените преди този момент поръчки.

XV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Право на промяна на публикуваната информация

Ръкоделница 35 си запазва правото да променя публикуваната на Сайта информация по всяко време. Измененията влизат в сила незабавно (с изключение на измененията на настоящите Общи условия, за които се прилагат разпоредбите на раздел XIV) и стават задължителни за Страните по Общите условия от момента на публикуването им на уебсайта.

Потребителят е длъжен да пази в тайна и да не разгласява на трети лица потребителското си име и парола за достъп.

С приемането на Общите условия, Потребителят дава своето изрично съгласие:

– Дружеството да използва следните технически средства за контакт с Потребителя: електронна поща с адрес: info@taralejkovci.com

– за получаване на известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, включително и чрез email – комуникация или публикуване на известие на Сайта.

В съответствие с чл. 14 от Регламент (ЕС) № 524/2013 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 21 май 2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребителя) и във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 20 от Закон за защита на потребителите е поставен следния линк – електронна връзка към платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС):

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

XVI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.

Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез електронния магазин, ще бъдат решавани чрез споразумение между Страните, а при невъзможност да се стигне до споразумение, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в град София.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общите условия.

Количка за пазаруване
Scroll to Top